Vrtni stolovi

Kada stigne sezona roštilja, objed na otvorenom postaje posve prirodna stvar i itekakva uživancija. Niste li negdje na pikniku na travi tada će vam za isti svakako biti potreban i stol, a od velika izbora vrtnih stolova koji vam se nude moglo bi vam se zavrtjeti u glavi.

Za razliku od klasičnog, interijeru namijenjena stola, onaj vrtni svojim karakteristikama mora udovoljavati svim potencijalnim vremenskim uvjetima koji mu u vrtu prijete. Stoga se prilikom njegova izbora vodite ne samo kvalitetom materijala već i njegovom stabilnošću i određenom težinom koja će odolijevati puhanju vjetra i letenju vašeg stola visinama.

Najbolja opcija, ukoliko si istu možete priuštiti svakako je masivan, premazima i lakom dobro zaštićen, klasičan drveni stol koji je ne samo ekološki izbor već će vas uz pametno održavanje i služiti dugi niz godina. Lijepi pleteni ili metalni modeli s dodacima stakla jednako su dobar izbor ukoliko u vrtu već imate predviđeno, poželjno i natkriveno mjesto, poput popločene terase, sjenice ili trijema.

A osim stola za objed, ukoliko imate vlastiti povrtnjak, dobro će vam doći i stol na kojem ćete moći prebirati usjeve, ali isto tako i već dozrele, prikupljene plodove i obavljati slične radove. Njemu dizajn ne morate platiti, kvalitetu nastojte!

Više info ovdje.

Uzgoj slatkovodne ribe u ribnjacima

Ribnjaci su umjetno izgrađena ili prilagođena jezera, koja se po želji mogu prazniti ili puniti vodom. U sistemu kopnenih voda zauzimaju posebno mesto, jer su pod većim antropogenim utjecajem nego bilo koji drugi tip kopnenih voda. Za klasifikaciju ribnjaka mogu poslužiti razni čimbenici, no ribnjaci se obično dijele na hladnovodne (uglavnom uzgoj salmonida) i toplovodne ili šaranske ribnjake, u kojima se uzgaja šaran kao glavna riba. Tip ribnjaka određuju klimatski uvjeti i kvaliteta vode.

Oni određuju i specifičnost tehnološkog procesa i kompleks ribarsko-tehničkih i intenzifikacijskih mjera, koji osiguravaju postizanje maksimalno mogućih prinosa ribe. Pri tome je posebno važna mobilizacija svih mogućnosti za povećanje i iskorištavanje prirodne prehrambene baze ribnjaka. Neophodno je osigurati optimalnu sredinu za život riba povoljnim hidrokemijskim stanjem, reguliranjem i racionalnim iskorištavanjem biološkog kružnog toka tvari u vodi.

Dubina vode u šaranskim ribnjacima kreće se obično od 1 do 2 m. Zbog male dubine u kemijskim i biološkim procesima značajnu ulogu ima temperatura vode. Optimalna temperatura vode kreće se od 20 do 27°C. Veliko povišenje ili sniženje temperature vode štetno djeluje na razvoj prirodne riblje hrane i njeno iskorištavanje, što za posljedicu ima poremećaj rasta riba. Visoka temperatura vode naročito u prisustvu veće količine organske tvari i amonijaka uvjetuje pojavu različitih bolesti riba.

Za uzgoj riba i uopće životinja u vodi, najviše odgovara voda sa (pH) vrijednostima od 7.5 do 8. Aktivna reakcija (pH) vrijednost vode mijenja se po sezonama, zimi i u jesen ona je uglavnom postojana, dok je ljeti podvrgnuta velikim dnevnim oscilacijama. Dnevne promjene (pH) vezane su najviše sa razvojem fitoplanktona, to jest potrošnjom CO2 u prilagodbenim procesima i oslobađanjem CO2 u procesima disanja. Naročito se velike oscilacije javljaju u vrijeme razvoja modrozelenih algi.

U vodotoku koji opskrbljuje ribnjak vodom, mogu se nalaziti otrovne tvari, kao klor, fenol, amonijak i dr, koje štetno djeluju na živi svijet u ribnjaku. Te tvari mogu doći u ribnjak prirodnim putem, kao nus proizvod biljnog i životinjskog svijeta i kao otpadne vode industrije, tako da se o njihovoj koncentraciji mora voditi računa.

Match tehnika ribolova

Kad govorimo o tzv. mach tehnici, riječ je o tehnici ribolova s plovkom koja je rođena u Velikoj Britaniji, ne samo kao natjecateljska tehnika u lovu ribe udicom na plovak, već prije toga kao način ribolova na tamošnjim ribnjacima i jezerima. Odlike match tehnike ogledaju se u tome da ona omogućuje ribolov na srednjim i velikim daljinama, daleko od obale, fi nim sustavima i po teškim vremenskim prilikama. Primjerice vjetru i valovima na vodi, kada je npr. ribolov direkt štapovima veoma težak i(li) gotovo nemoguć.

Match tehnikom se uspješno podjednako mogu loviti i sve vrste manjih bijelih riba, ali i onih krupnih, od deverike, krupatice do linjaka i šarana, pa i manjih amura. Tehnika je prepoznatljiva po karakterističnom priboru koji se sastoji od match štapa, brze role i na sustavu montiranog karakterističnog plovaka, tzv. wagglera koji može biti otežan ili ne otežan.

Otežani imaju u svom nosečem – baznom dijelu ugrađene olovne pločice, a oni za daleke izbačaje i krilca na vršnom dijelu, poput pikado strelica. Uzica – najlon provlači se samo kroz donji, bazni dio plovka. Štap za match ribolov može biti teleskopski, ali karakteristični su dvodijelni ili trodijelni štek štapovi težine bacanja od 5-15 grama pa do onih teških za izbačaje i preko 30 grama težine. Radi se o štapovima koji imaju akciju vrhom, koji je čvrst i brz. Match role prepoznatljive su po brzom prijenosu (najčešće 5,5:1), plitkom kalemu na koji stane u prosjeku 120 m najlona promjera do 0,20 mm i relativno maloj težini same role (cca. 250 grama).

Naravno, kao i ostale tehnike i ova se može podijeliti za laki, srednji i teški ribolov (ovisno o veličini ribe koja se lovi i uvjetima na vodi) pa su adekvatno tome i drugačije karakteristike pribora. S obzirom da se ovom tehnikom lovi na većim daljinama, eliminacija negativnog utjecaja npr. vjetra i valova, postiže se time da se koristi tonući najloni. Otežani waggler plovak omogućuje da se match štapom precizno i daleko zabaci udica s mamcem. Zatim se pričeka da udica padne na željenu dubinu, vrh štapa se uroni u vodu i s nekoliko brzih okretaja ručice role potapa se najlon u cijeloj dužini od vrha štapa do plovka. Match ribolov je veoma zanimljiv i može biti veoma učinkovit s puno ulovljene ribe. Od dodatne opreme zahtijeva nosač za štap, ukoliko ga ribolovac ne namjerava cijelo vrijeme držati u ruci, stolac za ribolovca i podmetač za prihvat ribe. U komplet ide i praćka za daleko izbacivanje primame odnosno kugli hrane i mamaca, jer ju je rukom nemoguće precizno i točno baciti na područje ribolova.

U match tehnici najčešće se lovi manjim udicama veličine od br. 20 do 12. Od mamaca se najčešće koriste crvi, ver de vasi, gujavice, ali može se loviti i kukruzom i sličnim čvrstim mamcima koji neće ispasti prilikom zamaha štapom pri zabacivanju. Izbor mamaca, naravno, ovisi o vrstama ribe koje se ovako love.

Mrijest šarana

Šaran se u našim klimatskim uvjetima mrijesti od kraja travnja do polovine lipnja kada su temperature vode između 18 i 20°C. Obzirom na podlogu šaran je tipična fitofilna riba. Ženke odlažu ikru na podvodnu ili svježe poplavljenu suhozemnu vegetaciju. Voda u kojoj se obavlja mrijest mora imati pH između 6,5 i 8, a kisik mora imati vrijednost iznad 5 mg/l.

U svijetu postoje više različitih metoda mrijesta. Obzirom na način mrijesta razlikuje se:

1. slobodni (prirodni),
2. polukontrolirani i
3. kontrolirani mrijest šarana

Za mrijest šarana prirodnim načinom koristi se jedna od dvije metode.

1. Metoda grupnog mrijesta u velikim ribnjacima ili staročeška metoda
2. Mriješćenje u manjim grupama ili Dubiševa metoda

Metoda grupnog mrijesta u velikim ribnjacima najstarija je metoda mrijesta šarana i ona se najviše koristi. Provodi se u plitkim ribnjacima s dosta vegetacije koji su do sezone mrijesta bili isušeni. Ova metoda se temelji na prirodnom mrijestu unaprijed sastavljenih grupa matičnih riba.
Na 1 ha vodene površine nasađuje se 6 do 12 matičnih riba. S jednom ženkom nasađuju se dva mužjaka. U ribnjake manje od 0,5 ha nasađuju se dvije ženke i četiri mužjaka. Mriješćenje šarana protiče bez intervencije uzgajivača. Ovakvim načinom mriješćenja odmah se ne može točno procijeniti broj izmriješćene ikre i visinu oplodnje, već se procjena može obaviti tek na ljeto kada se mrijest ne može ponoviti. Prilikom mrijesta ovom metodom, svakih 7 dana, potrebno je odgovarajućim mikrobiološkim, kemijskim i drugim odgovarajućim metodama provjeravati kvalitetu vode, količinu prirodne hrane, prirast, zdravstveno i kondicijsko stanje mlađi. Kada se ustanove prvi znaci usporenja rasta, treba započeti sa dodatnom ishranom.

Osnovni princip mrijesta šarana u manjim grupama može se označiti kao prirodno razmnožavanje u zatvorenim ribnjacima. Ovu metodu neki nazivaju i metoda polukontroliranog mrijesta. Površina mrijestilišta nije točno definirana. Za mrijest jedne ženke i jednog mužjaka obično se koristi ribnjak površine 50-70 m2, a za grupu od 4 mužjaka i 2 ženke potrebna je površina od 150 do 250 m2. Visina vode u tim ribnjacima mora biti od 30 do 50 cm. Mrijestilišta se najčešće grade u obliku pravokutnika, ali mogu biti i kružnog oblika. Dno ribnjaka nagibom je usmjereno prema ispustu s obostranim nagibom ka lateralnim kanalima. S unutrašnje strane, uz nasip ribnjaka, nalazi se kanal dubine i širine 60 cm. Ovaj kanal služi za plivanje i izlov matičnih riba nakon mrijesta, a također i za izlov larvi nakon 4-6 tjedana. Svako mrijestilište mora biti osigurano samostalnim dotokom vode.

Mrijestilišta se grade na nepropusnom tlu. Upusti i ispusti trebaju biti dobro zatvoreni tako da voda, od stavljanja matica na mrijest pa do valjanja ikre, ne otiče. Mrijestilišta se pune vodom neposredno prije nasada matica. Prije nasada u mrijestilište matice je potrebno okupati u otopini kuhinjske soli (2,5% u vremenu od 15 min.). Ženke odlažu 100.000 do 200.000 jaja, a izmriješćena ikra se zalijepi za travu. Oplođenost ikre je 75%. Jedan dan poslije mrijesta matice se izlovljavaju. Izlov matica obavlja se u noćnim satima, rano ujutro prije izlaska sunca ili za vrijeme oblačnog dana. Odmah nakon izlova matica mrjestilište treba napuniti vodom. Ovisno o temperaturi vode, inkubacija ikre traje 4 do 5 dana. Izvaljane larve su prozirne dužine oko 5 mm. Četiri do pet dana nakon valjanja, larve isplivaju na površinu i uzimaju kisik i poslije toga slobodno mogu plivati.. Zalihe hrane mogu trajati do sedam dana, nakon čega se počinje hraniti prirodnom hranom uz dodatak krmne smjese – sve do prebacivanja u rastilišta.

Koža na kožu

Nakon presijecanja pupkovine primalja novorođenče stavlja majci na prsa ili trbuh. U dodiru gola koža na golu kožu dijete se počinje pripremati za dojenje (traži dojku, puže prema dojci…) a majka, osoba od povjerenja i primalja pomažu djetetu pri pronalaženju puta do dojke. Kontakt „koža na kožu“ između majke i novorođenčeta treba trajati najmanje šezdeset minuta, pri čemu je važno dijete dobro osušiti, te ga suho staviti na majku okrenuto licem, prsima i trbuhom prema majčinome tijelu, te ga pokriti toplim ručnikom kako se ne bi pothladilo.

Idealno trajanje godišnjeg odmora?

Kako i koliko dobiti tih slobodnih dana i na koji način ih najbolje iskoristiti? Da li nam je dovoljno pet deset dana da se odmorimo, ispunimo ih raznim aktivnostima ili da jednostavno ne radimo ništa i uživamo? Samo planiranje godišnjeg odmora nas čini sretnim kao i samo putovanje. Pronaći savršenu destinaciju, dobiti što više slobodnih dana i provesti ih na najbolji mogući način. Neko savršenstvo je možda dva tjedna potpunog uživanja i odmora. Da budete u mogućnosti da obiđete destinaciju koju ste posjetili, upoznate se sa njenom povijesti, kulturom, tradicijom, da se kvalitetno odmorite, uživate i na kraju se punih baterije vratite svakidašnjem životu i obavezama.

Ako pak ne možete dobiti odmor od dva tjedna ili malo više zadovoljite se i trodnevnim putovanjem jer i ono može biti jednako dobro i učinkovito. Psiholozi smatraju da dužina odmora ima utjecaj na to kako se osobe osjećaju na samom godišnjem odmoru. Ako iskoristite sve svoje slobodne dane na jedan odmor od dva tjedna onda cijelu godinu nećete imati razloga da se veselite više. Napravite sebi balans tokom godine jer i putovanja od tri dana više puta mogu biti učinkovitija a ne zamorna. Naučnici smatraju da dužina godišnjeg iako varira da ne možemo ubrzati svoje opuštanje zbog trajanja svog godišnjeg. Obično smatraju da je najmanje jedan tjedan dovoljan da se počnemo opuštati. Također smatraju da na odmoru trebamo izdvojiti par dana da samo ljenčarite a ne da idete u turističke obilaske i vratite se kući iscrpljeni.

Neki od nas ne mogu izdržati dugo na moru ili ne radeći ništa, stalno razmišljajući o obavezama koje ih čekaju ili viseći na telefonu poslovno. Ako je to ipak opcija odredite sebi točno vrijeme kad vas mogu dobiti na telefon ili provjerite email u određeno vrijeme i ostatak dana uživajte u zasluženom odmoru.

Što sve ponijeti na godišnji odmor?

Kada dođe vrijeme da se napokon sklonimo od svakodnevnice i počnemo pripremati za godišnji odmor uvijek samo u dilemi što ponijeti, dali smo nešto zaboravili, dali je previše ili premalo stvari. Odlazak na godišnji odmor ne znači samo promjena lokacije već odmor za misli, relaksaciju za dušu i tijelo.

Osnovne stvari koje morate imati i spakovati u vašu torbu za godišnji odmor su krema za sunčanje, proizvodi za zaštitu od komaraca i preparate za njegu vaše kože jer izlaganje suncu može biti jako opasno. Obavezno provjerite rok trajanja vaših preparata jer sa starim rokom neće imati efekta. Najbolje je da napravite spisak najpotrebnijih stvari tako da ništa ne zaboravite. Kada počnete pakovati svoje stvari usredotočite se samo na odgovarajuću odjeću. Bez puno odjevnih kombinacija jer ne želite da izgleda kao da se upravo selite. Usredotočite se na osnovne stvari, higijenu i kozmetiku. Ako putujete avionom imajte na umu da u svoju ručnu prtljagu ne stavljate tekućine veće od 100ml jer nisu dopuštene. Nikako ne smijete zaboraviti flastere.

Iako izgleda smiješno neke sitnice poput žuljeva mogu vam napraviti noćnu moru od godišnjeg odmora. Sredstvo za dezinfekciju rana također će vam biti od pomoči a možete ga nabaviti u spreju tako da je i praktično. Ako imate problema za mučninom u putu i slabije podnosite vožnju tablete za mučninu nikako ne smijete zanemariti. Također tablete protiv bolova će vam dobro doći jer ne želite da vam glavobolja pokvari dan. Nemojte nositi mnogo obuče, sasvim su vam dovoljna dva para koje možete uskladiti sa odjećom koju ste ponijeli. Ukoliko nosite fotoaparat ili kameru pobrinite se da su vam baterije pune a ponesite i punjač. Na kraju provjerite valjanost vaših dokumenata a najbolje bih bilo da napravite kopije koje ćete držati odvojene od originala u slučaju da vam se desi da ih izgubite.

Nakon što su pripreme za put gotove, možete se opustiti i uživati u putovanju i odmoru.

Ljetovanje za dvoje u Hrvatskoj

Kada razmišljamo o ljetovanju ili se pripremamo za njega, želimo da ono bude koliko je god to moguće, idealno, da u nama ostavi lijepe uspomene koje ćemo rado prizivati u sjećanje, a uz to nam pruži i dovoljno energije za punjenje naših unutarnjih baterija. Ako se radi o ljetovanju za dvoje, odnosno planiramo li ljetovanje koje ćemo provesti sa nama dragom osobom, svakako nam je bitno da ti zajednički trenuci ostanu nezaboravni. Na žalost, unatoč velikoj želji da svom partneru i sebi priuštimo savršenu romantiku, većina od nas nema strpljenja ili ideja za planiranje takvog ljetovanja, a poneki će to doživjeti i kao mukotrpan posao. Može se desiti da bez obzira na najbolje namjere donesemo pogrešne odluke kojima ćemo umanjiti užitak, pokvariti dojmove ili čak upropastiti taj dugo iščekivani odmor. Kako se to ipak ne bi desilo, evo nekoliko savjeta i prijedloga za lakše planiranje odmora iz snova kakav si priželjkujete. Do trenutka kada ćete se vaš partner i vi spakirati i krenuti na vaše zajedničko ljetovanje, trebati će vam vjerojatno nekoliko dana strpljivog planiranja, pripreme i dogovaranja kako biste zajednički došli do najboljeg rješenja. Za početak ćete svakako odabrati destinaciju, a osim toga će vam biti bitno kako ćete do tamo putovati, koliko dugo ćete ostati i što sve ponijeti na odmor. Idealno mjesto za zajedničko ljetovanje trebalo bi biti ono koje ne samo da će vam pružiti divne romantične trenutke, nego će odgovarati i vašem karakteru i naravno vašim financijskim mogućnostima. Bilo da ste taj odmor zamislili kao buđenje uz šum valova, sunčanje na osamljenim plažama, te romantičnim večerama u dvoje uz pogled na zalazak sunca ili želite uz romantiku provesti i aktivan odmor koji uključuje rekreaciju, razmislite o sljedećih nekoliko destinacija. Za ljetovanje u Hrvatskoj, uz potpunu romantiku, potražite neki wellness aranžman za dvoje.

Bol na Braču svakako može biti na vrhu vaše liste, iz razloga što ćete tamo moći birati iz velike ponude moderno uređenih hotela u sklopu kojih su restorani, fitness centri i bazeni. Ovo mjesto je idealno i ukoliko uz romantiku i ralaksacju želite provesti i aktivan odmor jer ima dvadesetak teniskih terena, ronilački centar, te školu jedrenja, a za one željne surfanja ovo će biti najatraktivnija destinacija. Još jedna odlična opcija je Makarska rivijera i predivan grad Tučepi, koji će vas opčiniti morem, plažom i suncem, a kada se zaželite malo mira prošetajte do obližnjih zaseoka i uživajte u duhu prošlih stoljeća. Ako ste planirali egzotičan odmor izvan Hrvatske, otputujte na otok Cipar i posjetite jedan od njegovih najvećih gradova Kyreniu, koji se smjestio na sjevernoj obali otoka. Ova mediteranska oaza bez sumnje će zadovoljiti vašu romantičnu dušu i oduševiti sva vaša osjetila. Prošetajte njegovim kamenim uličicama i pješčanim plažama okruženi mirisima Mediterana, posjetite veličanstveni muzej Kyrenia, gledajte zalaske sunca u prekrasnoj gradskoj luci i uživajte u tradicionalnim ciparskim jelima. Kada ste odlučili gdje putovati na ljetovanje, biti će potrebno odrediti dužinu trajanja, odnosno koliko dugo želite ili možete ostati na odmoru. Sigurno da ćete se po tom pitanju prilagoditi partneru jer možda jedno od vas ima manje slobodnih dana, ili druge obveze, a isto tako dužina vašeg ljetovanja će ovisiti i o tome da li ste rezervirali aranžman preko neke agencije ili samostalno planirate odmor. Kakvi god da su vaši planovi, bitno je da se unaprijed uskladite sa partnerom kako se ne bi desilo da se dani isplaniranog odmora poklapaju sa nekim obvezama vašeg partnera za koje niste znali. Možda ćete morati napraviti neki kompromis da biste se uskladili, ali neka vam to ne bude problem jer dužina odmora ne bi smjela utjecati na vaše raspoloženje. Ponekada kraći odmor može biti bolja opcija jer ćete nastojati ispuniti i maksimalno iskoristiti svaki dan koji je pred vama.

Sada još trebate odlučiti na koji način ćete stići do željenog odredišta i spremni ste za pakiranje! Sigurno da ćete i prijevoz birati u skladu sa vašim buđetom, ali ne dopustite da vas to ograniči. Imajte na umu da trebate uzeti u obzir i dužinu puta. Sukladno tome pokušajte odabrati vrstu prijevoza koja će za vas biti i najudobnija kako sam put za vas ne bi postao prenaporan, te vam time umanjio užitak odmora. Stvari koje ćete ponijeti na odmor bi zaista trebale biti samo one nužne, a nikako nekoliko prenatrpanih kofera koji će vas samo dodatno opterećivati. Ako odsjedate u hotelu nije potrebno nositi ručnike, a popis stvari koje ćete ponijeti ovisiti će i o izabranoj destinaciji kao i o aktivnostima kojima se na odmoru namjeravate baviti. Najbolje da prije samog pakiranja napravite popis onoga što želite uzeti sa sobom, a onda zajedno proučite taj popis i eventualno izbacite stvari koje vam zaista nisu neophodne. Iako putujete zajedno, pakirajte vaše i stvari vašeg partnera u odvojene kofere. Možda će vaš partner pakiranje svojih stvari velikodušno prepustiti vama, ali najbolje bi bilo da svatko pakira svoju torbu. Na taj naćin neće doći do nervoze i nesuglasica ukoliko jedno od vas nešto zaboravi ponijeti. Prije samog puta svakako još jednom provjerite listu. Nabacite osmijeh i put pod noge! Uistinu, malo kome će poći za rukom da odmor isplanira savršeno u detalje kako bi bili ispunjeni svi zahtjevi, ali kada se radi o odmoru za vas i vašu voljenu osobu, znajte da je jedino bez čega ne smijete krenuti na put, vaša želja da dragoj osobi sa kojom provodite odmor, vaše zajedničke trenutke ispunite pažnjom i smijehom. Zabavljajte se uživajući u svakom trenutku, ne zaboravite biti spontani i imati ćete savršen odmor u dvoje, ma gdje god se nalazili!

Najbolji ipad dodaci

Kategorije dodataka za ipad su: futrole i navlake, kabeli, napajanja i adapteri, slušalice, zvučnici, dodatna oprema za automobile, pametni dodaci plus još puno toga da ne nabrajamo u nedogled. Apple kao svjetski priznata i cijenjena tvrtka ne može si priuštiti ništa manje od težnje prema idealnoj tehnologiji. Tako je i s ipad uređajem iako se iz godine u godinu trude imati još bolju tehnologiju. Apple ne slijedi nikakve trendove niti ima uzor u nekome, istina je da cijeli svijet odnosno sve tvrtke koje se bave proizvodnjom, prodajom, servisom ili promocijom raznih tehnologija slijede i uzor imaju upravo u proizvodima tvrtke Apple. Materijali od kojih možete kupiti dodatke za ipad su: aluminij, drvo, eko-koža, guma, koža, metal, najlon, nehrđajući čelik, plastika, platno, silikon, tekstil, umjetna koža, te brojni drugi. Važno je napomenuti da je iznimno pametno kupovati kvalitetne dodatke za ipad jer u ovom slučaju cijena diktira kvalitetu, drugim riječima ne postoji jeftin a kvalitetan dodatak za ipad stoga zaboravite ebay i slične web trgovine gdje se za par dolara nude super odlični dodatci, to je jednostavno ne moguće.

Nemojte nasjedat na slatke riječi prodavača kada su u pitanju ipad dodaci, na zgodan font slova i svjetleće sličice, ponavljam to nije moguće. Zato valja svoj novac usmjeriti prema dugogodišnjim, kvalitetnim i provjerenim trgovinama i prodavačima pa se nećete hvatati za glavu nakon par dana ili par tjedana sanirajući štete koje su nastale od jeftinih dodataka.

Početna ishrana pastrve

Rani stadiji u proizvodnji riba i račića često zahtijevaju poseban režim ishrane, i upotrebu umjetne hrane za ove rane stadije može biti problematična. Za vrijeme inicijalne faze ishrane, organski i/ili anorganski fertilizatori (npr., dušik i fosfor) se često dodaju kako bi se kreiralo cvjetanje algi. Cvjetanje algi pospješuje nivo primarne produkcije u bazenima generiranjem izvora hrane za mikroorganizme kao što su zooplankton, kojim se hrani mlađ ili larve organizama koji se uzgajaju. Cvjetanje algi sprječava također razvoj akvatičnih biljaka.

Veterinarski lijekovi se mogu dodavati u ovoj fazi kako bi se smanjio rizik od bolesti ili kao odgovor na stvarne epidemije. Široki spektar antibiotika se najčešće koristi kao lijek.

Nakon početne ishrane, počinje prijelaz ka fazi rasta. Kvalitet hrane koja se koristi široko varira, ovisno o vrsti koja se uzgaja i/ili o nivou sofisticiranosti postavke ribogojilišta. Intenzivne operacije mogu isključivo koristiti visokokvalitetnu, formuliranu hranu u peletima u toku perioda proizvodnje.

Za vrijeme hranjenja, biomasa će porasti, što rezultira povećanjem potrošnje kisika, tako da se često koriste aeratori bazena za prozračivanje vode. Za vrijeme perioda rasta, vrši se redovan monitoring na bolesti i spremnost riba da jedu, što omogućava uzgajivaču da intervenira (npr. primjena antibiotika i izmjena vode u bazenima) ako se jave nepodesni uvjeti.