Koža na kožu

Nakon presijecanja pupkovine primalja novorođenče stavlja majci na prsa ili trbuh. U dodiru gola koža na golu kožu dijete se počinje pripremati za dojenje (traži dojku, puže prema dojci…) a majka, osoba od povjerenja i primalja pomažu djetetu pri pronalaženju puta do dojke. Kontakt „koža na kožu“ između majke i novorođenčeta treba trajati najmanje šezdeset minuta, pri čemu je važno dijete dobro osušiti, te ga suho staviti na majku okrenuto licem, prsima i trbuhom prema majčinome tijelu, te ga pokriti toplim ručnikom kako se ne bi pothladilo.